Udar mózgu – rodzaje


Aktualne statystyki wykazują, że 1 na 6 osób populacji ogólnej dozna udaru w ciągu swojego życia. 

Udar niedokrwienny to najczęstsza postać udarów – przypada na niego aż 80% wszystkich chorych! Jest on spowodowany niedrożnością tętnicy zaopatrującej mózg w krew (zatkaniem tętnicy mózgowej przez skrzeplinę). Pozostałe przypadki to udary krwotoczne wywołane pęknięciem ściany tętnicy mózgowej i wylewu krwi poza naczynie do mózgu.

Pamiętajmy, że oba przypadki skutkują zniszczeniem fragmentu mózgu, powodując niepełnosprawność chorego lub nawet zgon.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content