COVID-19 a objawy neurologiczne


Przeprowadzone badania wykazują,że zakażeni koronawirusem mogą mieć objawy nie tylko ze strony układu oddechowego, ale również objawy neurologiczne. Prawie dwie trzecie pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 doświadcza zaburzeń takich jak: osłabienie, zawroty głowy, utrata węchu i smaku. W przypadku pacjentów z ciężej przebiegającą infekcją –  nawet zaburzenia świadomości czy udar mózgu. 

Badania przeprowadzone przez lekarzy z amerykańskiego ośrodka Mount Sinai Health System pozwoliły podzielić uszkodzenie mózgu u chorych na COVID-19 na trzy stadia:

I Kategoria – objawy ze strony obwodowego układu nerwowego: zaburzenia węchu, smaku, widzenia, a także bóle głowy

II Kategoria – objawy ze strony centralnego układu nerwowego: zawroty i bóle głowy, zaburzenia świadomości, drgawki, zaburzenia koordynacji ruchowej,mikroudar, udar.

III Kategoria – objawy tj. dezorientacja, drgawki, śpiączka i uszkodzenie mózgu

Aktualne rekomendacje lekarzy neurologów zalecają pacjentom, którzy wracają do zdrowia po COVID-19 stosowały dietę zdrową dla serca, ograniczały ekspozycję na stres,regularnie ćwiczyły oraz dbały o regularny sen. Działania te pozwolą na minimalizowanie negatywnych konsekwencji dla naszego mózgu w przyszłości.

Warto podkreślić, że konieczne są dalsze badania na większych grupach pacjentów w celu ustalenia dokładnego podłoża wystąpienia udaru i innych zaburzeń neurologicznych w przebiegu zakażenia COVID-19.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content