Nagrody Inspiracje 2019 wręczone!


Mamy przyjemność poinformować, że Kapituła Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” nagrodziła Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. zaszczytnym II miejscem w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia” za projekt „Wdrożenie profilaktyki chorób naczyń mózgowych”

24 września 2020 roku podczas Gali w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji mieliśmy przyjemność odebrać nagrodę z rąk Dr n. med. Marka Tombarkiewicza Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie przewodniczącego Kapituły Konkursu „Zdrowa Przyszłość”.

Podczas Gali dyrektorzy nagrodzonych szpitali, a także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego i NFZ, wzięli udział w debacie „Dyrektorzy szpitala wobec wyzwań 2020 roku”. W czasie trwania debaty poruszonych było wiele tematów dotyczących kwestii będących przedmiotem szczególnej troski przedstawicieli instytucji związanych ze świadczeniem usług medycznych. Omówione zostały kwestie sprawdzonych norm i procedur, które realnie przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa szpitali w czasie pandemii, jak również tematy dotyczące zobowiązań NFZ w odniesieniu do usługodawców oraz realizacji ryczałtów. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu konieczności rozwoju e-zdrowia oraz profilaktyki prowadzonej w formie mobilnej/elektronicznej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content